טכנולוגית דוטנט
מת"ח


מערכת תשלומי חובה
 כניסה
 הנחיות לפני כניסה ראשונה
 מדריך למשתמש
 בדיקת זכאות החזר סולר
 בדיקת תקינות קובץ 874
 בדיקת עוסק רשום במעמ


 חוזר ביטוח לאומי 1/2020
 טופס מתן ייפוי כח למייצג
 חוזר הורדת שיעור מעמ ל 17%
 הנחיות איחוד עוסקים מעמ
 צור קשר
 יציאה מהמערכת